ACTUACIONS

Actuacions de prevenció

  • Neteja de boscos i camins.
  • Recuperació punts d’aigua

Actuacions de suport en l’extinció

  • Suport a Bombers

Actuacions d’extinció